V rámci oboru geodézie nabízíme


 Geodetické práce v katastru nemovitostí:

- zhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků

- zhotovení geometrických plánů pro zapsání novostaveb do katastru nemovitostí

- parcelace větších pozemkových celků pro zhotovení ZTV a následný prodej stavebních parcel

- zhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen v katastru nemovitostí

- vytyčení hranic a obnovení lomových bodů parcel

 


Právnické práce v katastru nemovitostí:

- zhotovení kupních smluv k jakýmkoliv nemovitostem

- zhotovení smluv pro vypořádání spoluvlastnictví

- zhotovení smluv k zápisu věcných břemen

- zhotovení dalších smluv a dokumentů potřebných pro nakládání s nemovitostmi

- vyřízení souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků

 


Geodetické práce v inženýrské geodézii:

- mapové podklady pro projekty - možnost výstupu ve 3D s DMT ve 3D a lokalizovanou ortofotkou v souřadnicích

- vytyčení staveb a zřízení výškových bodů (drobným stavebníky přenesení vytyčení a výšky na lavičky)

- podrobné vytyčení staveb  (zakládání staveb, monolitické a prefabrikované konstrukce atd...)

- vytyčení inženýrských sítí

- zaměření skutečného provedení staveb (založení staveb, monolitických a prefa konstrukcí atd...)

- zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí

- osazení a zaměření skutečného provedení jeřábových drah (zaměření skutečného stavu stávajících JD)

___________________________________________________________________________________________________________________

Další práce:

- vyhotovení pasportů staveb autorizovaným stavebním inženýrem

- zaměření interiérů staveb

- zaměření vnějších fasád staveb

Kontakt

Pavel Svoboda
Polní 485, 533 41 Lázně Bohdaneč
+420 603 213 799
48996874
DIČ CZ6809070499